Fungerande tvåspråkighet i kommunerna

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Den här uppdaterade publikationen har som mål att fungera som stöd för en- och tvåspråkiga kommuner. Å ena sedan hjälper den kommunen att bättre följa språklagstiftningen i sin verksamhet men ger också konkreta verktyg för en bättre förvaltning på båda nationalspråken. Förmågan att kunna ge service på två språk stärker demokratin och är första steget mot en språkligt hållbar kommun.

När verksamheten på två språk utvecklas systematiskt får man samtidigt syn på andra kvalitetsluckor i verksamheten. Åtgärdsförslagen är därför till nytta för organisationen i allmänhet och leder sannolikt till högre kvalitet i verksamheten.
Publiceringsdatum
Utgivare
Kommunförbundet