Julkaisun kansi

Handbok om avfallshanteringsföreskrifter

Medverkande
Ojala Satu, Innala Tuulia & Nurmikolu Marko
Publiceringsdatum
Beskrivning
Handbok om utarbetande av kommunala avfallshanteringsföreskrifter för beredare och beslutsfattare

Syftet med handboken är att stödja beredningen av kommunala avfallshanteringsföreskrifter och beslutsfattandet med beaktande av lokala och regionala särdrag och den reviderade avfallslagstiftningen.

Avfallshanteringsmyndigheterna beslutar självständigt om de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Det är ändå viktigt att alla föreskrifter för olika områden riktar skyldigheterna, som är preciseringar av avfallslagstiftningen, till
kommuninvånarna och avfallshanteringens aktörer på ett jämlikt sätt i hela landet. Därför rekommenderar vi att kommunerna följer dispositionen i handboken. I själva bestämmelserna i paragraferna är det synnerligen viktigt att man gör avväganden från fall till fall.

Den här handboken är en uppdatering av en tidigare handbok med samma namn som utgavs av Finlands Kommunförbund rf 2014. Handbokens och de riktgivande avfallsföreskrifternas struktur är i huvudsak densamma, däremot har innehållet i ett antal paragrafer och anvisningarna samt motiveringarna i anslutning till dem genomgått väsentliga förändringar.
Publiceringsdatum
Upplaga
2 reviderade upplagan
Filstorlek
4,7 Mt
ISBN
978-952-293-884-8
Antal sidor
115
Utgivare
Finlands Kommunförbund