Julkaisun kansi

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023, kort version

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunerna står mitt i omvälvningar av historiska mått i och med vårdreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024.

Kommunernas utmaningar löses inte med stram reglering, normering av uppgifter eller en standard­modell som tillämpas överallt. Lösningarna ska sökas i kommunernas förmåga att producera tjänster så smidigt som möjligt och med beaktande av lokala förhållanden.

Under nästa regeringsperiod måste man hitta snabba men långsiktiga lösningar som stöder kommunernas resa mot att bli alltmer själv­ständiga centrum för livskraft och delaktighet där invånarna, miljön, näringslivet och besluts­fattandet mår bra.

Vi har sammanställt kommunsektorns 13 viktigaste mål för förhandlingarna om regeringsprogrammet våren 2023.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2,2 Mt
Antal sidor
20
Utgivare
Finlands Kommunförbund