Julkaisun kansi

Den kommunala miljövårdsmyndigheten - handbok för förtroendevalda

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Denna handbok är avsedd för ledamöterna i det organ som sköter miljövårdsärendena i kommunen. Av handboken framgår de viktigaste bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna inom den kommunala miljövårdsmyndighetens verksamhetsområde.

Materialet samlades första gången in för en kurs för miljövårdsnämnder år 2005.
Sedan dess har handboken uppdaterats med de viktigaste ändringarna i författningar och andra bestämmelser vid ingången av en ny fullmäktigeperiod. Denna reviderade handbok är uppdaterad enligt situationen 1.6.2022.
Publiceringsdatum
Upplaga
4 reviderade upplagan
Filstorlek
7,5 Mt
ISBN
978-952-293-878-7
Antal sidor
52
Utgivare
Finlands Kommunförbund