Julkaisun kansi

Välfärdsområdets beredskap: beredning och samarbete

Medverkande
Kommunförbundet & Hyvil
Publiceringsdatum
Beskrivning
Syftet med denna publikation är att sammanställa information om beredskap och beredskapsplanering. Den är avsedd att användas som stöd i välfärdsområdenas verksamhet. Målet är att samla sådana infallsvinklar om beredskap och beredskapsplanering som är gemensamma för flera förvaltningsområden samt principer och material som är viktiga för beredskapsverksamheten. Innehållet kommer att kompletteras och uppdateras fortlöpande efter publiceringen.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,3 Mt
Antal sidor
50
Utgivare
Finlands Kommunförbund