Julkaisun kansi

Mall för grundavtal för samkommuner

Medverkande
Ida Sulin (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
En samkommun bildas genom ett avtal mellan de berörda kommunerna (grundavtal). Grundavtalet för en samkommun godkänns av medlemskommunernas fullmäktige. En samkommun anses ha bildats när grundavtalet godkänts av fullmäktige i samtliga kommuner som är med om att bilda samkommunen.

Kommunförbundets mall för grundavtal innehåller motiveringar där vi går närmare in på vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas för en samkommun. Avtalsbestämmelserna i mallen bör kompletteras med beaktande av den speciallagstiftning som gäller respektive samkommuns verksamhetsområde.

Mallen har redigerats av Ida Sulin. Den förra upplagan var från år 2016.
Publiceringsdatum
Upplaga
Andra reviderare upplagan
Filstorlek
1,7 Mt
ISBN
978-952-293-889-3
Antal sidor
45
Utgivare
Finlands Kommunförbund