Julkaisun kansi

Bättre diskussionsklimat ger bättre beslut

Medverkande
Marianne Pekola-Sjöblom & Margareta Björklund (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Styr din kommun med etiska spelregler och avtal

Våra folkvalda beslutsfattare blir ofta måltavla för osakligt beteende, trakasserier och hatretorik. Fenomenet är välkänt såväl i Finland som i våra nordiska grannländer.

Hotet och hatet bidrar till att minska intresset för politik, valdeltagande och förtroendeuppdrag och i värsta fall undergräver det vårt demokratiska system.

För att säkerställa en livskraftig representativ demokrati och motverka ett osakligt diskussionsklimat kan kommunen komma överens om gemensamma arbetssätt och spelregler. Den här handboken ger exempel på hur kommunen säkerställer ett gott beslutsfattande, tryggar förtroendeuppdragen och ser till att de kan utföras smidigt och i god anda. Boken innehåller även exempel på etiska spelregler från kommuner i Svenskfinland.

Publikationen är en delvis omarbetad version av den finskspråkiga handboken Yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa, som utkom 2022 inom Kommunförbundets och FCG:s nätverksprojekt USO.
Publiceringsdatum
Filstorlek
5,2 Mt
ISBN
978-952-293-890-9
Antal sidor
36
Utgivare
Finlands Kommunförbund