Julkaisun kansi

Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner

Medverkande
Korento Sari & Ylitalo Marja-Liisa
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Denna rekommendation baserar sig på bestämmelserna om kommunernas och samkommunernas budget och ekonomiplan i 110 § i kommunallagen. I övrigt får kommunerna och samkommunerna bestämma hur de gör upp budgeten och ekonomiplanen. Rekommendationen innehåller praktiska anvisningar och mallar som kommunerna och samkommunerna kan tillämpa på sin egen verksamhet.

Budgeten och ekonomiplanen, som godkänns varje år, är ett viktigt verktyg för fullmäktige i styrningen av verksamheten och ekonomin. Budgeten och ekonomiplanen bör vara tydliga och koncisa, och de bör ge användarna (beslutsfattarna och kommuninvånarna) tillräckliga uppgifter om kommunens utgifter, inkomster och finansiering. Utgångspunkten är kommunstrategin eller långsiktiga mål som fastställts av samkommunfullmäktige eller samkommunsstämman och som de mål som anges i motiveringarna kopplas till.
Publiceringsdatum
Upplaga
Fjärde reviderare upplagan
Filstorlek
5 Mt
ISBN
978-952-293-896-1
Antal sidor
86
Utgivare
Finlands Kommunförbund