Julkaisun kansi

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Anvisning om vad som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunerna och samkommunerna kan bedriva avtalsbaserat samarbete när de organiserar sina tjänster. Samarbetet kan genomföras i offentligrättslig eller privaträttslig form. I 8 kap. i kommunallagen (410/2015) föreskrivs om offentligrättsligt samarbete mellan kommuner.

Denna anvisning baserar sig på Kommunförbundets allmänna anvisning om samarbetsavtal. Anvisningen är inte en avtalsmall för direkt tillämpning, utan en anvisning om vad som åtminstone ska beaktas i samarbetsavtalet för ett sysselsättningsområde.
Publiceringsdatum
Filstorlek
435 kt
ISBN
978-952-293-897-8
Antal sidor
16
Utgivare
Kommunförbundet