Julkaisun kansi

Redogörelse för bindningar i kommunen

Medverkande
Kirsi Lamberg & Alexander Eriksson
Publiceringsdatum

Kategori

Beskrivning
Kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Redogörelsen ska lämnas till revisionsnämnden som tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelserna publiceras i det allmänna datanätet.

Den uppdaterade publikationen innehåller anvisningar för kommuner och förtroendevalda om definitionen av bindningar, lämnande av redogörelse och upprätthållande av register över bindningar.

Anvisningarna kan användas också i välfärdsområdena, då regleringen till väsentliga delar är den samma.
I slutet av publikationen finns en bilaga med en mall för en redogörelse för bindningar.
Publiceringsdatum
Upplaga
Andra reviderare upplagan
Filstorlek
2,1 Mt
ISBN
978-952-293-894-7
Antal sidor
19
Utgivare
Kommunförbundet