Julkaisun kansi

Modell för SDG-analys av kommunernas styrdokument, manual

Medverkande
Kommunförbundet
Publiceringsdatum
Beskrivning
Modellen för SDG-analys (sustainable development goals) av kommunernas styrdokument är ett verktyg för att analysera olika program och planer ur ett hållbarhetsperspektiv. Modellen är baserad på SDG Impact Assessment Tool från Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Helsingfors stad vidareutvecklade SDG IAT till ett verktyg som passar just deras organisation, och använder det för att analysera styrdokument och serviceplaner. Projektgruppen för nätverket för strategisk ledning av SDG-målen i städer, där Finlands sex största städer (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo) deltar, har vidareutvecklat analysmodellen så att Finlands kommuner men också städer överallt i världen kan analysera sina styrdokument i en SDG-referensram.

I den här manualen beskriver vi på en praktisk och jordnära nivå de olika faser och aspekter som behöver beaktas när man använder modellen.
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,2 Mt
Antal sidor
14
Utgivare
Kommunförbundet