Julkaisun kansi

Språköguiden

Medverkande
Karin Ihalainen (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Språköguiden publiceras på webben som en webbhandbok som uppdateras vid behov. Det finns en begränsad upplaga med tryckta exemplar. Om du är intresserad fråga från projektledaren.

Finland är ett tvåspråkigt land med såväl finskspråkiga som svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner. Dessutom finns här femton språköar, dvs. finskspråkiga kommuner med en svenskspråkig minoritet och svenskspråkig utbildning. Vanligtvis handlar det om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på svenska. På fyra språköar finns det också svenskspråkiga gymnasier.

Finlands språköar är Björneborg, Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Kouvola, Lahtis, Nurmijärvi, S:t Karins, Salo, Tammerfors, Tavastehus, Tusby, Uleåborg och Vichtis.

Det finns stora och små språköar, nya och gamla, privata och kommunala, krympande och växande. Gemensamt för alla språköar är att de bidrar till att hålla det svenska språket levande i Finland. Språköarna är en resurs för landets tvåspråkighet.

Projektet Uppdrag språköar hade som mål att synliggöra, stödja och utveckla språköarna samt att skapa strukturer för språköarnas fortsatta intressebevakning.

Projekt Uppdrag språköar har varit i regelbunden kontakt med alla språköar och fått god insikt i de lokala förutsättningarna. Det görs ett fantastiskt arbete för det svenska på språköarna. I den här publikationen beskrivs detta arbete. Här finns också fakta, tips, idéer och information för er som jobbar på en språkö och för er som står i färd med att starta en språkö. Språköguiden vill belysa språköarnas särdrag, utmaningar och möjligheter. Förhoppningen är att den stöder utvecklingen av Finlands språköar men även ger exempel på hur svenskspråkig undervisning kan ordnas i tvåspråkiga kommuner med sjunkande elevunderlag.
Publiceringsdatum
Utgivare
Kommunförbundet