Julkaisun kansi

Vindkraft - förfaranden i kommunerna

Medverkande
Marko Nurmikolu & Juha-Matti Kiviluoto (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Ur kommunernas synvinkel anknyter vindkraftsprojekten till många besvärliga förfaranden som delvis lämnar rum för tolkning och som kan vara grunder för prövning av besvär hos förvaltningsdomstolarna. Den här nya handboken inriktar sig på förvaltnings- och procedurfrågor i kommunerna i samband med vindkraftsprojekt.

I handboken presenteras i synnerhet lösningar som gäller inledande av planläggning. Dessutom behandlas planläggningsproblem och granskas de kommunala myndigheternas förfaranden. Dessutom ingår rättsfall som illustrerar planläggningsproblem och de kommunala myndigheternas förfaranden samt olika fall av jäv. Målet för handboken är att tydliggöra de förfaranderegler som faller inom kommunens behörighet i vindkraftsprojektens olika etapper.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2,3 Mt
ISBN
978-952-293-907-4
Antal sidor
82
Utgivare
Kuntaliitto