Nuläget i kommunernas och samkommunernas klimatarbete 2023

Medverkande
Heikki Miettinen, Juuso Ilmola, Jarno Parviainen, Pauliina Jalonen & Marjaana Seppinen
Publiceringsdatum
Beskrivning
Rapporten har undersökt kommunernas klimatarbete ur både ett begränsnings- och anpassningsperspektiv. Dessutom har klimatmål relaterade till rörlighet och energi utvärderats mer noggrant än tidigare.

Rapporten innehåller en resume på svenska.

Kommunernas klimatarbetsmiljö är under förändring. Enkäten genomfördes i en situation där man förberedde sig för att upphäva kommunernas klimatplaneringskrav i klimatlagen. Genomförandet av EU:s klimatmål medför olika detaljerade skyldigheter och omfattande investeringsbehov för kommunerna.

Klimatenkäter har genomförts åren 2009, 2012, 2015 och 2021. Denna enkät har utarbetats i samarbete med Miljöministeriet och FCG.
Publiceringsdatum
Filstorlek
2 Mt
ISBN
978-952-293-910-4
Antal sidor
56
Utgivare
Kuntaliitto