EU på kommunernas föredragningslistor

Medverkande
Siv Sandberg
Publiceringsdatum

En kartläggning av beslutsärendenas EU-kopplingar i 20 kommunstyrelser 2022-2023 samt en fallstudie av Helsingfors stads nämnder och direktioner åren 2022-2023.

Kommunaktuellt nr 1/2024

I utredningen kartläggs de kommunala förtroendeorganens beslutsärenden och deras kopplingar till EU-lagstiftningen. Föregående motsvarande kartläggning genomfördes på uppdrag av Kommunförbundet 2014.

Till grund för analysen ligger föredragningslistor från kommunstyrelserna i 20 kommuner under tidsperioden juni 2022–2023, sammanlagt 130 föredragningslistor och 1 335 beslutsärenden. Som en fallstudie analyseras dessutom föredragningslistorna från Helsingfors stads nämnder och direktioner. 

Utredningen EU på kommunernas föredragningslistor i korthet

  • Hur mycket påverkar de bestämmelser som kommer från EU och de strategiska målen på EU-nivå beslutsfattandet i de finländska kommunernas förtroendeorgan? 
  • Hur stor andel av ärendena på kommunstyrelsens föredragningslistor har en direkt eller indirekt anknytning till ett beslut som fattats på EU-nivå, antingen genom bindande lagstiftning eller så att kommunen i sitt eget beslutsfattande beaktar de strategiska riktlinjerna på EU-nivå? 
  • I vilka beslutsärenden syns dessa kopplingar till EU konkret?
Publiceringsdatum
Filstorlek
3,1 Mt
ISSN
2342-5822
Antal sidor
39
Utgivare
Kommunförbundet
ISSN
2342-5822