Julkaisun kansi

Modell för bibliotekens beredskapsplan

Medverkande
Ari Korhonen (red.)
Publiceringsdatum
Beskrivning
Kommunens grundläggande uppgift enligt kommunallagen är att främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft samt ordna tjänsterna för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Enligt beredskapslagen ska kommunen genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden. Beredskapen syftar förutom till att krissituationer förutses och hålls under kontroll också till att situationerna följs upp.

Modellen för bibliotekens beredskapsplan är avsedd att stödja kommunerna och biblioteken i bibliotekens beredskapsplanering som en del av kommunens övergripande beredskap. Finlands Kommunförbund, Finlands Biblioteksförening, Rådet för de allmänna biblioteken och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har deltagit i utarbetandet av modellen för beredskapsplan.

Utveck­lingschef Ari Korhonen vid Kommunförbundet har redigerat planen.
Publiceringsdatum
Filstorlek
424 kt
Antal sidor
23
Utgivare
Kommunförbundet