Bygglagen och byggnadstillsynen

Bygglagen och byggnadstillsynen

Medverkande
Lauri Jääskeläinen
Publiceringsdatum
Beskrivning
Bygglagen godkändes vid riksdagens plenum 1.3.2023 och lagen publicerades i författningssamlingen 21.4.2023 med numret 751/2023. Samtidigt ändrades även sextio andra lagar. Redan tidigare hade lagen om datasystemet för den byggda miljön (431/2023) utfärdats. Lagen om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande (812/2023) publicerades 21.4.2023. Lagpaketet om byggande träder till största del i kraft 1.1.2025 efter år av beredningsarbete.

Behovet av anvisningar som förklarar den nya lagstiftningen är uppenbart. Denna handledande publikation förklarar olika delar av lagpaketet. Publikationen är inte heltäckande, och det är inte heller dess mening. Publikationen fokuserar i synnerhet på centrala frågor ur den offentliga byggnadstillsynens perspektiv. Eftersom styrningen och regleringen av byggandet till stor del förverkligar de ramvillkor och begränsningar som uppstår inom styrningen av områdesanvändningen, har även bestämmelserna om planläggning beaktats i den utsträckning som ansetts nödvändig.
Publiceringsdatum
Utgivare
Kommunförbundet