Publikationer

Här hittar du Kommunförbundets och i viss mån Kommunförbundskoncernens publikationer. I listningen finns publikationer både på finska och svenska. Från sidan för en enskild publikation kan du se om den finns översatt.

De flesta av publikationerna är kostnadsfria nedladdningsbara PDF-filer. En del av publikationerna finns också som tryckt version.

Publikationsförsäljningen håller semester i juli. Beställningar som görs under den tiden leveras i augusti.