Revideringen av socialvårdslagstiftningen

Den nya socialvårdslagen och de övriga lagändringarna som hänför sig till den trädde i huvudsak i kraft den 1 april 2015. Samtidigt infördes också betydande ändringar i barnskyddslagen. Kommunförbundet gav 25.6.2015 ut ett cirkulär (9/2015) om saken.

Arbetsgruppen för revidering av socialvårdslagstiftningen delade in reformen i tre skeden. I första skedet av lagstiftningsprojektet reviderades den allmänna lagen om socialvård, i andra skedet revideras speciallagarna om socialvård och i det tredje skedet granskades gränsytan mellan lagarna.

Inom speciallagstiftningen pågår som bäst beredningsarbetet för reformen av handikapplagstiftningen.

Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
  • teamledare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister