Stadspolitik

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp

Arbetsgruppen följer frågor som är aktuella för städernas utveckling och tar ur städernas perspektiv ställning till ärenden som kommer upp i beslutsfattandet inom staten och inom Kommunförbundet.

Syftet är att effektivt lyfta fram specialfrågor kring de största städerna. Arbetsgruppen ger städerna ett forum för diskussioner kring teman som gäller städer och för ställningstaganden kring aktuella frågor. Arbetsgruppen är dessutom ett forum för utbyte av erfarenheter och förmedling av god praxis i frågor som anknyter till ledningen av städer.

Den stadspolitiska arbetsgruppens sammansättning och sekretariat

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp består av stadsdirektörerna i de 23 största städerna (över 50 000 invånare) och i landskapscentrumen.

Det praktiska arbetet koncentrerar sig främst på frågor som i Finland är typiska för stora städer och landskapens centralorter. Också mellan dessa städer förekommer det skillnader som arbetsgruppen kan lyfta fram och behandla, bland annat särskilda frågor för de allra största städerna.

Till arbetsgruppen hör stadsdirektörerna i de 23 största städerna. Arbetsgruppens sammansättning:

 • Minna Arve, stadsdirektör
 • Esa Sirviö, stadsdirektör
 • Åbo stad
 • Kotka stad
 • Timo Halonen, stadsdirektör
 • S:t Michels stad
 • Jarkko Huovinen, direktör
 • Finlands Kommunförbund
 • Tomas Häyry, stadsdirektör
 • Vasa stad
 • Lauri Inna, stadsdirektör
 • Salo stad
 • Kimmo Jarva, stadsdirektör
 • Villmanstrands stad
 • Kari Karjalainen, stadsdirektör
 • Joensuu stad
 • Timo Kenakkala, stadsdirektör
 • Tavastehus stad
 • Timo Koivisto, stadsdirektör
 • Jyväskylä stad
 • Minna Karhunen, verkställande direktör
 • Finlands Kommunförbund, ordf.
 • Päivi Laajala, stadsdirektör
 • Uleåborgs stad
 • Esko Lotvonen, stadsdirektör
 • Rovaniemi stad
 • Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör
 • Björneborgs stad
 • Lauri Lyly, borgmästare
 • Tammerfors stad
 • Stina Mattila, stadsdirektör
 • Karleby stad
 • Pekka Timonen, stadsdirektör
 • Lahtis stad
 • Jukka Mäkelä, stadsdirektör
 • Esbo stad
 • Ritva Viljanen, stadsdirektör
 • Vanda stad
 • Jarmo Pirhonen, stadsdirektör
 • Kuopio stad
 • Jorma Rasinmäki, stadsdirektör
 • Seinäjoki stad
 • Marita Toikka, stadsdirektör
 • Kouvola stad
 • Jari Tolonen, stadsdirektör
 • Kajana stad
 • Jan Vapaavuori, borgmästare
 • Helsingfors stad

Också städernas sakkunniga deltar i beredningen. Antalet sakkunniga som deltar i arbetet utökas enligt behov med Kommunförbundets sakkunniga inom olika områden. Ordförande för arbetsgruppen är Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Sekreterare för arbetsgruppen är Kauko Aronen, chef för stadsforskningen vid Kommunförbundet.

tags