Regionstäderna utreder sin dragningskraft

Regionstäderna genomför tillsammans en undersökning för att utreda hur kända de är, sin image och sin attraktionskraft. Regionstäder är centralorter eller bildar par med ett annat centrum inom sin ekonomiska region och sitt serviceområde. Enkäten genomförs under perioden januari–februari.

Undersökningen ska hjälpa regionstäderna att utveckla sin image och attraktionskraft och därmed sin livskraft. Innehållet i undersökningen följer i stor utsträckning tidigare undersökningar om attraktionskraft, med extrafrågor för att kartlägga svarslämnarens syn på hur pandemin påverkat regionstädernas attraktivitet som möjliga ställen att bo i.

Vilka faktorer attraherar arbetskraft?

- Imagen är en av de viktigaste tillgångarna för framtidens städer och kommuner. Imagefaktorn avgör var folk och industri vill vara, säger Brahestads stadsdirektör Ari Nurkkala, ordförande för nätverket för regionstäder.

En betydande del av den finländska industrin finns i regionstäder. Industrins mest kritiska produktionsfaktor är idag tillgången till kvalificerad arbetskraft för fabriker och produktionsanläggningar.

- Med tanke på tillgången till kvalificerad arbetskraft är det ytterst viktigt att utreda regionstädernas attraktionskraft och att fatta beslut på basis av den kunskapen för att förbättra städernas image och trygga industrins framtid, säger Ari Nurkkala.

Undersökningen är en uppföljare på den från 2019

Undersökningen om regionstädernas attraktionskraft gjordes senast våren 2019 och den som nu inleds är en uppföljare till den. Undersökningen har beställts inom nätverket för regionstäder. Nätverket består av 57 regionstäder. Undersökningen genomförs av Innolink Oy.

 

Läs mer:

Pressmeddelande om den tidigare undersökningens resultat och länk till rapporten 

Närmare upplysningar:

Ari Nurkkala, ordförande för nätverket för regionstäder, stadsdirektör, Brahestad
ari.nurkkala@raahe.fi, +358 44 439 3200

Essi Ratia, sakkunnig, koordinator för nätverket för regionstäder, Kommunförbundet

essi.ratia@kommunforbundet.fi, +358 50 463 7695

Läs mer om dessa teman