Förvaringstider för kommunala handlingar

På denna sida finns det uppgifter i databasform om hur länge kommunala handlingar ska förvaras.

Databasen innehåller Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i handlingar som ska förvaras bestående och minimirekommendationer om uppgifter i handlingar som ska förvaras en viss tid. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden och sakkunniga vid Kommunförbundet.

Arkivbildaren ansvarar för att Riksarkivets föreskrifter om bestående förvaring av uppgifter i handlingar efterlevs samt bestämmer förvaringstiderna för uppgifter som ska förvaras en viss tid, utgående bland annat från den egna verksamhetens behov, speciallagstiftningen eller anvisningar från ministerier och centrala ämbetsverk. Anvisningarna om förvaringstider kan användas vid utarbetandet av informationsstyrningsplanen. Databasen är i första hand avsedd för dem som svarar för kommunernas dokumentförvaltning och arkivfunktion. 

I databasen införs härnäst: 

  • Miljö- och hälsoskydd (väntar på beslut från Riksarkivet, ersätter rekommendationen Miljöhälsovård nr 16, från 2000)

Databasen är grupperad i enlighet med kommunernas gemensamma uppgiftsklassificering. Eftersom landskapsförbunden inte finns med i den ursprungliga klassificeringen har de fått det sista numret 15.

Publikationer
tags