Kommunförbundets sakkunniga i invandrings- och EU-frågor.

Migrationsverkets uppehållstillståndsprocess behandlar som bäst asylansökningarna för de 32 476 personer som sökte internationellt skydd i Finland i fjol. Målet är att producera tusen beslut per vecka. En person som söker internationellt skydd kan endera få ett positivt asylbesked eller få avslag på