Tuula Jäppinen

Sakkunnig i innovationer vid Kommunförbundet. Ömmar för offentliga tjänster ur användarperspektiv. Gillar att samarbeta med tjänstedesigner och kommunutvecklare.
På fritiden sysselsatt med studier eller kulturella intressen.

Tuula Jäppinen

I och med regeringens pågående reformer står kommunerna och landskapen inför en exceptionellt stor förändring. De kommande åren förutsätter kraftfull förändringshantering. Prognostisering, innovation, försök och utveckling är metoder för att förnya kommunernas verksamhet i samband med förändringarna