Kommunförbundets årsberättelse 2016

Tillsammans med kommunerna och landskapen bygger vi en hållbar framtid

valuta för

Inom kommunsektorn och den offentliga sektorn i Finland kommer man att minnas år 2016 som året då beredningen präglades av stor osäkerhet. Under året satte beredningen av vård- och landskapsreformen med sina olika faser prägel på temana och arbetet inom Kommunförbundet och naturligtvis inom hela den offentliga sektorn och kommunsektorn.

Kommunförbundets personal har varit fullt upptagen med intressebevakningen inför reformen och med planeringen och genomförandet av det förändringsstöd som förbundet erbjuder kommunerna och landskapen samt med utvecklingsprojekt och nätverk.

Läs mer om Kommunförbundets verksamhet i årsberättelsen.