Utlåtande till finansministeriet 18.3.2014, dnro 542/90/2014, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma och Timo Kietäväinen

Kommunförbundets utlåtande om utredarens utkast till regeringsproposition om ändring av statsandelssystemet

​Utlåtande till finansministeriet 18.3.2014, dnro 542/90/2014, Kommunförbundets utlåtande om utredarens utkast till regeringsproposition om ändring av statsandelssystemet, dnro 542/90/2014, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma och Timo Kietäväinen finns bifogat i pdf-format.