Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner: Kranskommuner

"Kranskommunerna känner sitt värde, de är ett uttryck för tillväxt, flinka utvecklare som främjar livskraften i stadsregionen. Kranskommunerna är modellkommuner för digitala lösningar och nya sätt att förflytta sig. De bidrar genom sitt arbete och samarbete till en fungerande service och en bekväm vardag för alla, gamla och unga." - Kranskommuner / Nya hållbara kommuner

Läs mer om dessa teman