Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner: Små kommuner

"I små kommuner är vi nära människorna – verksamhetskulturen är smidig, snabb och innovativ. En liten kommun erbjuder ofta ett naturnära liv. En trivsam boendemiljö med gott om plats är en del av en multilokal livsstil. Obegränsat och snabbt bredband gör det möjligt att arbeta och utföra ärenden oberoende av var man befinner sig." - Små kommuner / Nya hållbara kommuner

Läs mer om dessa teman