Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner: Stora städer

"De stora städerna är motorer för tillväxt och utveckling. Dessa mångkulturella och internationella centrum för livskraft har kapacitet att jämsides med staten ansvara för omfattande uppgifter och på flera sätt bidra till alla invånares jämlika möjligheter till välfärd." - Stora städer / Nya hållbara kommuner

Läs mer om dessa teman