Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner: Svensk- och tvåspråkiga kommuner

"En tvåspråkig kommun är mångfacetterad, internationell och innovativ och dess invånare mår bra. Tvåspråkigheten och den nordiska dimensionen ses som en fördel. Service tillhandahålls i samarbete på ett mångsidigt och hållbart sätt och med nya lösningar och platformar." - Svensk och tvåspråkiga kommuner / Nya hållbara kommuner

Läs mer om dessa teman