Veckan för yrkeskompetenser den 20-24 november i Europa och Bryssel

Den andra europeiska veckan för yrkeskompetenser, European Vocational Skills Week arrangerades den 20-24 november 2017.

Veckan för yrkeskompetenser  - European Vocational Skills Week är en av kommissionens årliga evenemang, vars syfte är både att öka medvetenheten om yrkesutbildning och att förbättra dess dragningskraft. Under veckan för yrkeskompetenser ordnades det lokala, regionala och nationella evenemang, där yrkesutbildningens möjligheter presenterades för unga, vuxna, samt för företag. Det ordnades över ett tusen evenemang  runt om i Europa.

I Bryssel ordnade kommissionen en tredagars seminarieserie. Första dagen handlade det om yrkesutbildningens framtid, livslångt lärande, rörlighet, samt arbetsmarknadens kompetensbehov. Andra dagen behandlade dialogen mellan arbetsliv och utbildning. Den tredje och avslutande dagen summerade veckans höjdpunkter, samt budskap om yrkesutbildning från hela världen. Inledningsseminariet för den europeiska veckan för yrkeskompetenser samlade runt 700 deltagare i Bryssel.

Det framtida arbetslivets nya kompetensbehov, arbetslöshet och en samtidig brist på kvalificerad arbetskraft är aktuella teman som håller på att lyfta fram yrkesutbildningen i den politiska diskussionen både på EU- och nationell nivå.

Marianne Thyssen, som är kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, framhävde yrkesutbildningens betydelse. Enligt henne är yrkesutbildningen ett smart val för unga i ett smart arbetsliv.

På seminariet betonades samarbetet mellan arbetsliv och utbildning, samt inlärning på arbetsplatsen. Yrkesutbildningen bör ändå ge både unga och vuxna studerande färdigheter inför arbetslivet, vars olika kompetensbehov vi ännu inte kan förutspå.

Under seminariet diskuterades även yrkesutbildningens studerandes utbytesperioder i andra länder.  Mika Saarinen från utbildningsnämndens betonade utbytenas betydelse som en tidig inlärningserfarenhet. 

Statement by Marianne Thyssen, Member of the EC, on the 2nd VET Skills Week