Virtuell brainstorming:

Kom med och bygg framtidens hållbara kommun

Kommunförbundet öppnar upp sitt visionsarbete om framtidens kommun. Med vilka kommunala och statliga åtgärder skapar vi tillsammans nya hållbara kommuner?

Genom att delta i vår virtuella brainstorming ger ni oss viktig input i Kommunförbundets strategiarbete. Resultaten i den virtuella brainstormingen kommer att användas som grund för arbetet med Kommunförbundets vision och i intressebevakningen. 

För att de svensk- och tvåspråkiga kommunernas och städernas talan ska komma fram hoppas vi att ni tar er tid att delta. Frågorna i brainstormingen fokuserar både på åtgärder på lång och kort sikt (märk årtalen i enkäten). Du får väldigt gärna dela länken också till din ledningsgrupp och uppmuntra dem att delta.

Klicka på länken och dela dina tankar:
På svenska: https://www.strategydialog.com/27e4300e-796d-49cb-86f2-116c6315d4cc

Ditt deltagande är anonymt och räcker ca 15 min, men du får naturligtvis lägga ner mer tid också. Delta senast 5.11.