Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner: Regionstäder

"I de dynamiska regionstäderna är det lätt att kombinera arbete och fritid – frimodig utveckling med respekt för traditioner. Kompetens och tillgänglighet gör regionstäderna till stöttepelare i det industriella Finland." - Regionstäder / Nya hållbara kommuner

tags