Allt flera kommuner har fått flera centrum på 2000-talet

Förstudien om ARTTU-kommuner med flera centrum inom forskningsprogrammet ARTTU2 har kartlagt egenskaperna hos kommuner med flera centrum och deras betydelse på kommunfältet i Finland.

​Fallstudierna fokuserade på tre ARTTU2-kommuner av olika typer: Jyväskylä, Kotka och Liperi. Materialet bestod främst av skriftliga källor om de studerade kommunerna och intervjuer. Intervjuerna gjordes i november 2015 och riktades till 3–6 ledande tjänsteinnehavare och förtroendevalda i respektive kommun. 

Rapporten har gjorts av region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet. 

I rapporten åskådliggörs egenskaperna hos fastlandskommuner och ARTTU2-kommuner med flera centrum med hjälp av två indikatorer: antalet tätorter och storleken av den största tätorten. Enligt utredningen får en kommun fler centrum när antalet tätorter ökar och färre centrum när den största tätortens andel av kommunens befolkning  växer. 

En granskning av de studerade kommunerna visar att egenskaperna hos kommuner med flera centrum anknyter till utvecklingen av kommunen och till kommunens servicestruktur på mångfacetterade sätt med lokal prägel. En kommun med flera centrum är också flerstämmig, vilket uppmuntrar till interaktiva och nätverksbaserade förvaltnings- och beslutsprocesser. 

Utvecklingen av mått för och kategorisering av kommuner med flera centrum fortsätter under de närmaste månaderna.

Rapport: Hirvonen, Timo, Petri Kahila & Pasi Saukkonen: Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. Nytt från ARTTU2-programmet nr 6/2016.

Närmare upplysningar: Timo Hirvonen, Petri Kahila ja Pasi Saukkonen, region- och kommunforskningscentret Spatia, Östra Finlands universitet e-post: förnamn.efternamn@uef.fi

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.