Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Social- och hälsovårdsutskottet har 2.6.2016 gett sitt betänkande om den nya tobakslagen. Med åren har rökförbuden systematiskt utvidgats och blivit

Kommunförbundet har tillsammans med Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry publicerat handboken Ohjeita