Arbetsgrupp ska bereda ändring av avfallslagen

Miljöministeriet tillsatte 18.8.2016 en arbetsgrupp att bereda en ändring av avfallslagen i fråga om ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall samt att utreda möjligheterna att samordna avfallslagen och upphandlingslagen.

​Arbetsgruppen ska bereda en reform av avfallslagstiftningen när det gäller ansvarsfördelningen inom hanteringen av kommunalt avfall och samtidigt också granska möjligheterna att samordna avfallslagen och upphandlingslagstiftningen och lägga fram förslag med konsekvensbedömningar.

Arbetsgruppens mandattid är 22.8.2016–31.1.2017.

Ordförande är kanslichef Hannele Pokka från Miljöministeriet. Kommunförbundet representeras av sakkunniga Tuulia Innala (medlem) och av ledande juristen Katariina Hulkko (ständig sakkunnig) från Rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

I arbetsgruppen vill Kommunförbundet föra fram tryggade verksamhetsbetingelser för den kommunala avfallshanteringen och säkrad tillgång till avfallshanteringstjänster i hela Finland samt i synnerhet rimliga avgifter för kommuninvånarna.