Att ta ut en avgift för inspektion av lokaliteterna och anordningarna hos den som söker status som producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster

​I lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) åläggs en tjänsteinnehavare som är underställd kommunens hälsovårdsnämnd skyldighet att inspektera lokaliteterna och anordningarna som används för att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster samt att utan dröjsmål tillställa serviceproducenten en inspektionsberättelse (7 §).

I lagen bestäms också om avgifter som kan tas ut med stöd av den ifrågavarande lagen (14 c §).  

Det är alltså fråga om en lagstadgad skyldighet för kommunen. Kommunen kan således inte ta ut någon avgift för ibruktagningsbesiktningen eller inspektionsberättelsen. 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.