Den nationella stadspolitiken samordnas

En stadspolitisk samarbetsgrupp tillsattes den 12 maj 2016 med uppgift att samordna och utveckla ministeriernas stadspolitiska åtgärder. Syftet är att stärka partnerskapet mellan staten, städerna och stadsregionerna samt främja stadsregionernas konkurrenskraft och förmåga att förnya sig, deras sociala hållbarhet och förmåga att svara på de utmaningar som klimatförändringen innebär samt att utveckla stadsmiljöerna.

Till samarbetsgruppens viktigaste uppgifter hör att främja uppfyllandet av regeringsprogrammets mål och målen i statsrådets regionutvecklingsbeslut om genomförande av de stadspolitiska riktlinjerna, samordna ministeriernas stadspolitiska åtgärder, utveckla formerna för samarbetet och avtalsförfaranden mellan staten och stadsregionerna samt att främja stadsregionernas nätverksbildning och erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt.

Näringsminister Olli Rehn är ordförande för samarbetsgruppen där de flesta ministerierna är representerade, likaså städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Villmanstrand, Vasa, Joensuu och Salo och Finlands Kommunförbund. Samarbetsgruppens mandatperiod inleddes den 12 maj 2016 och den avslutas när mandatperioden för statsminister Juha Sipiläs regering löper ut

Finlands Kommunförbund representeras av verkställande direktören Jari Koskinen med direktör Ritva Laine som ersättare. Arbets- och näringsministeriet tillsatte ett sekretariet för samarbetsgruppen och där sitter stadsforskningschef Kauko Aronen från Kommunförbundet. Sekretariatet ska hjälpa de ministerier som är ansvariga för att genomföra stadspolitiken och bereda ärendena för den stadspolitiska arbetsgruppen.

 

Mer på webben

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.