Budgetanvisningar

Det grundläggande utkomststödet i budgeten och bokföringen 2017

Det grundläggande utkomststödet överförs till FPA i början av 2017. Kommunen kan fatta beslut om grundläggande utkomststöd på basis av ansökningar som lämnats in senast 31.12.2016. Besluten kan gälla högst till 31.3.2017. I början av 2017 kan grundläggande utkomststöd alltså betalas enligt beslut som fattats av antingen kommunen eller FPA.

​För grundläggande utkomststöd som kommunen betalat under perioden 1.1–31.3.2017 får kommunen inte statsandel i förskott, utan ansöker separat om en 50 procents ersättning genom att meddela kostnaderna till regionförvaltningsverket senast 31.5.2017. Statens finansieringsandel ska betalas till kommunerna senast inom tre månader efter att utredningen lämnats in.

I budgeten 2017 bör kommunen budgetera för endast så mycket grundläggande utkomststöd som kommunen räknar med att betala ut under årets tre första månader, dvs. under övergångsperioden. Därutöver ska kommunen i normal ordning budgetera för kompletterande och förebyggande utkomststöd som de också i fortsättningen ansvarar för. Läs mer om finansieringen av det grundläggande utkomststödet efter överföringen till FPA:  http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyheter/2016/Sidor/finansieringen-av-grundlaggande-utkomststod-efter-overforingen-till-fpa.aspx

 

Reformen uppskattas minska förvaltningskostnaderna för beviljande av utkomststöd. Under övergångsperioden minskar förvaltningskostnaderna ännu inte fullt ut, bland annat för att de beslut som gäller ännu år 2017 ska verkställas och för att beslut kan behöva rättas. Kommunen bör uppskatta reformens verkningar på personalen och på andra förvaltningskostnader och beakta detta i budgeten. Överföringen preciseras när det lagförslag om överföringen till FPA som varit på remiss kompletteras. Utkastet till lagförslaget kan läsas här.

 

I kommunens budget och bokslut för 2017 behandlas utgifterna för grundläggande utkomststöd och statsandelarna för dem såsom tidigare. Utgifterna för grundläggande utkomststöd bokförs i resultaträkningsposten Understöd till hushåll och statsandelarna i posten Stöd och bidrag (av staten).

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.