Fel värmebärare har levererats för värmebrunnar

Åren 2012–15 har det avsiktligt levererats metanolbaserade i stället för etanolbaserade värmebärare för jordvärmebrunnar. 

Metanolhaltig vätska har tillförts energibrunnar på över 1 000 fastigheter runt om i Finland. Tukes förbjöd i juni 2015 ett företag att marknadsföra kemikalien i fråga och ålade företaget att dra bort kemikaliepartierna från leveranskedjan.

Metanol är en för hälsan och miljön skadlig förening. Om rören i en värmebrunn springer läck kan metanolen förstöra grundvattnet och om ämnet hamnar i dricksvattnet eller om man handskas ovarsamt med det kan det utgöra en hälsorisk. Myndigheterna rekommenderar att privata hushåll med den som levererat värmebäraren utreder vad vätskan i fråga består av. Det gäller särskilt i grundvattenområden och på fastigheter där jordvärmebrunnen och brunnen för hushållsvatten ligger nära varandra. Vid behov kan man låta exempelvis företag inom miljöbranschen ta prover av vätskan. Om vätskan måste bytas ut bör arbetet beställas hos en fackman, t.ex. ett företag som levererar energibrunnar. Företaget ska forsla bort den gamla vätskan som farligt avfall till en godkänd mottagningsplats för farligt avfall.

Det är inte olagligt att använda metanol, men ämnet är skadligt för hälsan. Många kommuner har förbjudit användningen av metanol i jordvärmepumpar helt och hållet på grund av hälsoriskerna.

De kommunala miljömyndigheterna, byggnadstillsynsmyndigheterna och hälsoskyddsmyndigheterna samt närings-, trafik- och miljöcentralernas myndigheter med ansvar för grundvatten har fått anvisningar om rådgivning och eventuella tillsynsåtgärder.

 

Närmare upplysningar:

 • Hälsorisker av metanol och metoder inom hälsoskyddet:
  Jari Keinänen, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet 
  tfn 02951 633 11, mailto:fornamn.efternamn@stm.fi
 • Risker av metanol för grundvattnet och metoder inom miljövården: 
  Juhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet 
  tfn 02952 50 338, mailto:fornamn.efternamn@ym.fi
 • Tillsyn över kemikalier på marknaden:
  Marilla Lahtinen, gruppchef, Tukes, 
  tfn 02950 52048, mailto:fornamn.efternamn@tukes.fi

Lägg till ny kommentar

Ren text

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Rader och stycken bryts automatiskt.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.