Framtidens kommun skapar nätverk för människor och service

I Kommunförbundets webbaserade brainstorming Framtidens kommun skissade såväl kommuninvånare som beslutsfattare och tjänsteinnehavare upp sina framtidsbilder av Finlands kommuner. Att döma av svaren är förväntningarna i huvudsak positiva. 

​Framtidens kommun bygger på elektroniska och närproducerade tjänster som betonar främjandet av sysselsättning, utbildning och motion. Värderingarna i framtidens kommun ligger nära kommuninvånarna och deras liv. Kommunen utvecklas genom att man värdesätter miljö och kulturell mångfald och beaktar kommuninvånarna. Samhällsanda och invånardelaktighet är också faktorer som karaktäriserar framtidens kommun.

Enligt webbdiskussionen förbereder man sig proaktivt för framtiden och önskar se nätverksbaserat och människonära samarbete mellan kommunerna. I framtiden kan kommuninvånare göra sig hörda och i allt högre grad själva påverka utvecklingen i sin omgivning. Samtidigt förväntas kommunerna skapa möjligheter för samarbete, samhällsanda och mångfald.

Även om kommuninvånare och sakkunniga i huvudsak var inne på samma linje angående kommunens framtid så fanns det även skillnader i svaren. Att förbereda sig för framtiden förutsätter nya och förändrade verksamhetssätt, vilket framför allt förtroendevalda och tjänsteinnehavare tar upp i sina svar. Enligt dem betonar framtidens kommuner en ny typ av ledarskap och innovativ och smidig verksamhet. Kommuninvånarna å sin sida betonade trygghet och närservice i sin bild av framtidens kommun.

I Kommunförbundets brainstorming Framtidens kommun gick man på djupet med kommunernas framtida roll, uppgifter och verksamhetsformer år 2025.  I webbdiskussionen deltog sammanlagt 1 512 kommuninvånare, förtroendevalda, tjänsteinnehavare, forskare och representanter för företag och organisationer. Webbdiskussionen pågick våren 2016. 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.