Framtidsverkstaden i Kommunernas hus blir prognostiseringscenter

Sloganen ”Det gäller att forma framtiden” har upprepats ofta vid seminarier och nätverksträffar. Enbart en slogan är inte nog för att gestalta framtiden. Kommunförbundet har antagit utmaningen genom att bereda framtidsarbetet en egen plats, en framtidsverkstad i Kommunernas hus.

Där riktas blickarna framåt så att man stärker förutseende tankesätt och verksamhetssätt inom Kommunförbundet och hela kommunsektorn.  Framtidsverkstaden är en plats där man kan experimentera, kläcka idéer, överraskas och komma till insikt. Idén är att synliggöra framtidsarbetet och erbjuda människorna möjlighet att bearbeta framtidsscenarier tillsammans. Därigenom blir det också möjligt att ta med sig verktyg för sitt framtidsarbete. Framtidsverkstaden lever tack vare dem som medverkar och är en kanal för att kommentera och påverka vår gemensamma framtidsbild. 

De kommunala aktörernas, föreningarnas och företagens gemensamma mötesplats finns i Kommunernas hus, första våningen, i början av den korridor som leder till den stora föreläsningssalen. Där kan man sticka sig in i samband med ett möte, ett seminarium eller något annat evenemang eller stanna längre och planera framtidsvyer för den egna organisationen.

Framtidsverkstaden i Kommunernas hus presenterades för första gången officiellt på Kommunmarknaden. Då dryftades där framtida drivkrafter för förändring och spreds kunskap om programmen Kommunerna 2021 och Våga försöka. I framtidsverkstaden fick man fundera över drivkrafterna för förändring. Varje förändringsdrivkraft hade avbildats på postkort som man fick skicka till en kollega i den egna kommunen, en förtroendevald eller en bekant att fundera över. De drivkrafter som intresserade deltagarna mest var förändrade värderingar och smart välfärdsteknik.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.