Från skolnätsutredningar till servicenätsgranskningar

I en nyligen genomförd undersökning om förhållandet mellan skolnätet, servicenätet och vardagen granskas planerna för skolnätet i ARTTU2-kommunerna med tanke på servicetillgången, nya verksamhetsformer och förändringar i rörligheten i vardagen. Granskningsperioden är fullmäktigeperioden 2013–2017.

Undersökningen har genomförts inom forskningsprogrammet ARTTU2 och den har publicerats i publikationsserien Uutta ARTTU2-ohjelmasta. Undersökningen har gjorts av Sami Tantarimäki och Anni Törhönen vid Åbo universitet.

I enlighet med den ursprungliga hypotesen visade skolnätsutredningarna att kartläggningar har utförts mest där skolnätet är tätast.  Därtill framgick det att majoriteten av de kommuner som genomfört en utredning beaktar servicenätet ur ett bredare perspektiv också i samband med planeringen av skolnätet.

Undersökningen är en fortsättning på ARTTU2-rapporten "Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla” som utgavs våren 2016 av samma författare.

 

Rapport på finska: Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. Publikation nr 11/2016 i forskningsprogrammet ARTTU2

 

Etiketter
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto