Handbok om ungdomsfullmäktige

Kommunförbundet har tillsammans med Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry publicerat handboken Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.

​De bestämmelser i kommunallagen (410/2015) som träder i kraft sommaren 2017 förutsätter att kommunerna inrättar ett ungdomsfullmäktige och garanterar dess verksamhetsförutsättningar (paragraf om ungdomsfullmäktige 26 §).

Ohjeistus nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laadintaan innehåller information om den nya kommunallagen, dess tolkning och de principer som gäller när ett ungdomsfullmäktige inrättas, samt anvisningar för hur man utarbetar en verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige. I publikationen beskrivs genom motiveringarna i regeringens förslag hurdant ett ungdomsfullmäktige enligt lagens anda är, och hur det verkar och påverkar i kommunen.

Handboken är avsedd för kommunens beslutsfattare, tjänsteinnehavare, handledare för ungdomsfullmäktige och nuvarande och framtida ledamöter i ungdomsfullmäktige.

Ohjeistus nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laadintaan är avgiftsfri och kan laddas ner i pdf-version i Kommunförbundets nätbokhandel på adressen http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3218.

Publikationen går också att ladda ner från Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:s webbplats på adressen www.nuva.fi.

Den svenska versionen utkommer i höst.

Närmare information:

Kimi Uosukainen, ordförande, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
+358 44 777 0561

Anna Hurmeranta, delaktighetssakkunnig, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
+358  44 705 7777

Riitta Myllymäki, ledande jurist, Finlands Kommunförbund
+358 50 349 5460