Kommissionen föreslår landsspecifik skatterapportering för stora företag

Europeiska kommissionen offentliggjorde 12.4 ett förslag till ändring av redovisningsdirektivet. Enligt förslaget ska stora multinationella företag bli skyldiga att rapportera om var i EU de gör sina vinster och var de betalar skatt, land för land.

​Den landsspecifika rapporteringen ska gälla multinationella företag med intäkter på mer än 750 miljoner euro om året. Samma regler ska gälla för icke-europeiska företag med verksamhet i Europa. Det betyder att rapporteringsskyldigheten kommer att gälla tusentals stora företag med verksamhet i EU.

Utöver landsspecifika intäkts- och skatteuppgifter ska företagen offentliggöra bakgrundsinformation (omsättning, antal anställda och typ av verksamhet), vilket möjliggör en mer ingående analys av verksamheten. Uppgifterna  kommer att krävas för varje enskilt EU-land där ett företag är verksamt och de kommer att finnas tillgängliga i fem år. Uppgifter ska också uppges i fråga om sådana skattejurisdiktioner som inte följer standarderna för god förvaltning i skattefrågor (så kallade skatteparadis). Vidare måste företagen enligt förslaget offentliggöra uppgifter om alla skatter som de betalar utanför EU.

Kommunförbundet understöder förslaget, men förespråkar en utvidgning av rapporteringsskyldigheten

I Finland redovisas kommunerna i år cirka 1,3 miljarder euro i samfundsskatt, vilken används för finansieringen av kommunala tjänster. Kommunförbundet understöder kommissionens förslag. Kommunförbundet har redan i många tidigare sammanhang förespråkat landsspecifik rapportering av skatte- och intäktsuppgifter, eftersom det är en effektiv metod för att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

Positivt är att rapporteringsskyldigheten också gäller verksamhet utanför EU och i synnerhet skatteparadisländer. Landsspecifik rapportering är också därför en av de effektivaste metoderna för att förhindra skatteflykt, utan att nya administrativa bördor läggs på företagen.

Förslaget gäller nu endast de största företagen. Det är önskvärt att den nedre gränsen för rapporteringsskyldigheten sänks i ett senare skede och att den landsspecifika rapporteringen utvidgas till att gälla en större grupp stora företag, eftersom intäktsgränsen på 750 miljoner euro om året kan betraktas som ytterst hög.

Kommissionen har uppskattat att enbart kringgåendet av bolagsskatt beräknas kosta EU-länderna mellan 50 och 70 miljarder euro i förlorade skatteintäkter varje år. Förslaget är enligt kommissionen noga avvägt för att säkerställa att ingen konfidentiell information eller affärshemligheter offentliggörs. Förslaget innebär ett enkelt sätt att öka de stora multinationella företagens ansvarighet i skattefrågor utan att skada deras konkurrenskraft.

 

Linkkejä:

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.