Kommissionen offentliggjorde handlingsplan för e-förvaltning

Kommissionen offentliggjorde 19.4.2016 EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020. I handlingsplanen ingår 20 åtgärder för att påskynda digitaliseringen av offentliga tjänster.

​Genom handlingsplanen vill kommissionen få fart på samordningen av moderniseringen av den offentliga sektorn och resurserna på området e-förvaltning. Handlingsplanen kommer inte att ha någon egen budget eller något finansieringsinstrument.

Kommissionen anser att medborgare och företag fortfarande inte kan dra full nytta av offentliga digitala tjänster i hela EU på ett sömlöst sätt. Syftet med handlingsplanen är att skapa en långsiktig vision om de principer som kan utgöra en grund för medlemsstaternas egna strategier och åtgärder.

Genom handlingsplanen kommer kommissionen i synnerhet att

- hjälpa medlemsstaterna att utveckla gränsöverskridande e-hälsovårdstjänster, t.ex. e-recept och patientsammanfattningar.

- påskynda övergången till e-upphandling och e-signaturer och genomförandet av principen ”endast en gång” vid offentlig upphandling.

- inrätta en gemensam digital ingång som gör att användarna får den information, assistans och hjälp med problemlösning som krävs för att de ska kunna fungera effektivt över gränserna.

- koppla samman alla företagsregister och konkursregister och koppla dem till den europeiska e-juridikportalen, som ska fungera som en enda kontaktpunkt.

- starta ett pilotprojekt med myndigheter som ska tillämpa principen ”endast en gång” för företag över gränserna. Det innebär att företagen bara kommer att behöva lämna handlingar till myndigheterna i en EU-medlemsstat, även om de är verksamma i andra medlemsstater.

Samtidigt offentliggjordes en rad andra initiativ, såsom det europeiska initiativet för datormoln och initiativet för digitalisering av den europeiska industrin.

 

Linkkejä: