Kommunallagen

Kommunförbundet har gett ut en avtalsrekommendation

I kommunallagen har avtalsbaserad ledning och riskhantering fått en central position i ledningen av kommunen.

Kommunförbundet har utarbetat en avtalsrekommendation för sina medlemmar. Där förklaras vad bestämmelserna i kommunallagen innebär i praktiken och vilka åtgärder de förutsätter. 
 
Syftet med kommunallagens bestämmelser om avtal och avtalshantering är att trygga att målen för kommunens verksamhet och ekonomi uppfylls i de avtal som kommunen ingår. Kommunens ledning och beslutsfattare bör vara bättre informerade än tidigare om hur avtalen fungerar och vilka risker som är förknippade med dem. Organiseringsansvaret förutsätter att avtalen övervakas aktivt och att man reagerar på eventuella brister. 
 
Kommunerna bör utarbeta en avtalsanvisning som bland annat anger hur avtalsprocessen går till och hur avtal skrivs och övervakas. För avtalen ska det utses ansvariga personer som rapporterar till ledningen om hur avtalen fungerar, åtminstone när det gäller avtal som har betydelse med tanke på riskhanteringen. Kommunstyrelsen och kommundirektören (borgmästaren) har ansvaret för den operativa delen av avtalshanteringen.
 
En grundläggande förutsättning för avtalshantering är att personalen har tillräcklig avtalskompetens. De personer som bereder och övervakar avtalen ska kunna utarbeta avtalsvillkor och förstå principerna för avtalsrätt. Vid behov bör personalen få utbildning i avtalshantering. 
 
Rekommendationen finns till höger på webbsidan.