Kommunförbundets fullmäktigeordförande Mauri Pekkarinen: Kommunernas stora utmaning är att involvera invånarna som resurs och partner

Mauri Pekkarinen, ordförande för Finlands Kommunförbunds fullmäktige, öppnade fullmäktigeseminariet 23.11.2016 genom att granska faktorer som påverkar kommunernas verksamhet, allt från globaliseringen.

- Världen förändras. Och vändningarna är nog så överraskande. Globaliseringen med sina medel skapar på samma sätt som digitaliseringen nya gemenskaper. Vi vänder oss utåt mot världen samtidigt som vi håller oss inom våra egna sfärer, sade Pekkarinen.  

- Människor med samma fritidsintressen, samma musiksmak, samma intresse för idrott, miljöfrågor eller placeringsmarknader håller kontakt med varandra runtom i världen. En del är synnerligen aktiva på sociala medier också i lokala frågor, de ifrågasätter, tar ”annars bara” upp frågor och för diskussioner.

- Men ett enormt stort antal människor intresserar sig allt mindre för lokala frågor. Många följer inte frågor som är under beredning, försöker inte ens påverka, ifrågasätta eller understöda. När dessa människor – som ökar i antal – i sitt eget liv kommer i kontakt med lokala beslutsorgan i frågor som gäller skolan, planläggningen, miljön, fritidslokaler eller socialtjänster kan de bli mycket frustrerade och besvikna över att kommunen inte ser världen på samma sätt som de själva.

- Jag anser att en av utmaningarna för hela kommunfältet och i fortsättningen för den lokala nivån och landskapet har skrivits in i vår strategi under rubriken Mångsidigare inflytande och beslutsfattande. Här diskuteras de nya formerna för demokrati, och hur man kunde locka allt fler invånare som stängt in sig i sina egna sfärer att bli resurser och partner för utveckling av det gemensamma.

– Är kommunernas svar att de kommunala beslutsfattarna ska bli färre, arbeta på heltid eller deltid och sedan litar man på att sociala medier eller aktivister i medborgarrörelser tar hand om resten.

- Eller behöver vi fortsättningsvis breda skuldror för att arbeta för den representativa demokratin med nya metoder och på ett nytt sätt och samtidigt ge aktiva i sociala medier och rörelser för medborgarinflytande utrymme, utan att glömma dem som inte rör sig på de här plattformarna.

- Jag anser att det här hör till den diskussion som bör föras i kommunernas och förhoppningsvis också landskapens blivande intressebevaknings- och utvecklingsorganisation, Finlands Kommunförbund.

Närmare upplysningar:
Mauri Pekkarinen, ordförande för Kommunförbundets fullmäktige,
tfn 050 511 3097

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.