Besvara enkäten

Konkurrens- och konsumentverket: Offentlig upphandling – genomförande och utmaningar

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet föreslås att tillsynsuppgiften inom upphandling ska tilldelas Konkurrens- och konsumentverket.

Tillsynen över direktupphandling som anses vara olaglig bör enligt förslaget höra till Konkurrens- och konsumentverkets särskilda behörighet. Enligt förslaget ska Konkurrens- och konsumentverket ha behörighet att förbjuda verkställigheten av direktupphandling som verket anser vara olaglig eller kräva en påföljd för den upphandlande enheten som marknadsdomstolen bestämmer.

Enkät till upphandlande enheter

Till stöd för sin kommande tillsynsuppgift låter Konkurrens- och konsumentverket göra en utredning om hur mycket direktupphandling som görs i de upphandlande enheterna och hurdana utmaningar upphandlingsförfarandena orsakar för enheterna. Utredningen genomförs på Konkurrens- och konsumentverkets uppdrag av Owal Group Oy och PTCServices Oy.
 

De upphandlande enheterna önskas besvara en öppen enkät. Enkäten kan besvaras på en webropol-blankett. Vi önskar få ditt svar senast 16.12.2016. Länk till enkäten (på finska): https://fi.research.net/r/KDZQKY2

Närmare upplysningar