Kvalitetsarbete är grupparbete

En ivrig och mångsidig grupp utvecklare från olika organisationer inom den offentliga sektorn samlades i Kommunernas hus den 1 september till det nationella utvärderings- och kvalitetsnätverkets årliga höstseminarium. Under dagen hörde vi intressanta inlägg om teman kring kvalitetsutveckling inom den offentliga sektorn.

Kvalitetsarbetet i Vanda har varit lyckat. Där använder sektorer, resultatområden och de resultatenheter som har en egen budget utvärderingsmodellen CAF (Common Assessment Framework) i utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. I den modell som Vanda tillämpar har stadens strategiska mål bakats in i frågorna. Bildningsstrategigruppen svarar för att CAF-utvärdering genomförs inom sektorn. Utvecklingschef Ritva Nyberg betonade att kvalitetsutveckling är grupparbete.

För organisationer som använder CAF-referensramen i sitt kvalitetsarbete är modellen PEF (Performance External Feedback) på kommande. Servicechef Aila Särmälä och utvecklingschef Marika Tammeaid från Statskontoret presenterade modellen för extern respons som för utvecklingen framåt. Modellen är avsedd för organisationer som vill ha respons på sin verksamhet och utveckla den på ett övergripande sätt med hjälp av kvalitetsledning.

Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina betonade i sitt inlägg vikten av att förhandsbedöma konsekvenserna av beslut. Utvärderingen leder till övervägda och långsiktiga beslut som kommer till uttryck i en växande välfärd för kommuninvånarna. I den omvälvning som skakar kommunfältet och i utformningen av den framtida kommunens nya roller ser Reina kvalitetsarbetet som ett viktigt stöd för kommunerna i förändringen. Reina underströk också att en utvärdering av vilka konsekvenser besluten har för kommunerna är ett mått på tillförlitlighet, trovärdighet och attraktion.

Under dagen presenterade sig också föreningen för utvärdering i Finland (officiellt Suomen Arviointiyhdistys ry, på engelska Finnish Evaluation Society). Föreningens ordförande Johanna Nurmi hälsade intresserade välkomna med i föreningens verksamhet. Föreningens syfte är att främja högklassig finländsk utvärderingsverksamhet, utvärderingsforskning och utbildning som hänför sig till utvärdering. Närmare upplysningar: http://www.sayfes.fi/etusivu/

Bekanta dig med dagens material:
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2016/010916KAL/Sivut/default.aspx​

Det öppna nätverket för kvalitetsutvecklare inom den offentliga sektorn sammanträder nästa gång 20.12.2016. på Kommunernas hus. Välkommen! Du kan ansluta dig till nätverket genom att meddela Ville Nieminen dina kontaktuppgifter, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.